Services provided by mandir

Sanatan Mandir Sabha provide following services to our members

  • Janamdin Sanskar – Puja/ Havan
  • Shadi-Vivah Sanskar/ Ceremony and matrimonial service
  • Grah-Pravesh Puja Havan
  • Child birthday Puja Havan
  • Mundan Sanskar, Puja havan
  • Shri Satya Narain Katha-Pujan
  • Last rites, Dah-Sanskar, Condolence meet and Shrad rituls.