STL Nyhetsbrev mars 2023

STL Nyhetsbrev mars 2023
Nyhetsbrev mars 2023Høytidstakeover på Instagram og FacebookI 2023 fortsetter STL med Instagram-takeover, første kvinne ut var Rumit Kaur som tok oss gjennom sikhenes visakhi-feiring og Turbandagen, lørdag 15. april.

Fredag 21. april blir det id-takeover fra Bosnia. Id ul-fitr er den store festen etter den muslimske fasten. Senere i år blir det også diwali-takeover og mye mer.

STLs Instagram-takeover er en del av en større satsing på å inkludere unge voksne i tros- og livssynsdialogen. Denne satsingen inkluderer også egne samlinger og dialogmøter.

Følg med på @stl_norge for flere flere høytidstakeover. Spennende og travel vår for STLDet har vært en travel mars for Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, med mange spennende konferanser og møter. Blant annet konferanser om nordisk dialog, livsglede for eldre og pilgrimsarbeid. 
Les mer på STL.no.Ekskursjon til livssynsåpne seremoniromFlere steder i landet dukker det opp det man kan kalle livssynsåpne seremonirom. Disse skal kunne brukes av flere religioner og livssyn.Representanter fra STL, lokale dialoggrupper og flere tros- og livssynssamfunn, var den 27. mars på rundtur for å besøke noen av disse seremonirommene på Østlandet.

For flere av livssynssamfunnene og dialoggruppene er det svært lærerikt å se på ulike løsninger for livssynsåpne seremonirom, både for å se hva som gjør et rom livssynsåpent, og for å hente inspirasjon til eventuelle tilsvarende løsninger i egen kommune.

Les mer på STL.noReligions- og livssynsledermøte kommer med ny uttalelseDen 29. mars var det møte i Religions- og livssynlederforumet i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn. Vertene var Det Islamske Fellesskap Bosnia-Hercegovina.

Flere saker ble diskutert av religions- og livssynslederne. Blant annet familievold. Utgangspunktet for diskusjonen var en fellesuttalelse fra 2009, hvor Islamsk råd Norge og Mellomkirkelig råd i Den norske kirke gikk sammen om å fordømme vold i nære relasjoner.

Hvordan har utviklingen vært de siste 14 årene? Den har ikke vært på langt nær så god som man skulle ønsket, var konklusjonen, og det ble besluttet å samle bredden av tros- og livssynssamfunn i Norge bak en ny uttalelse om dette samfunnsproblemet.

Møtet ble avsluttet med iftar, bryting av fasten med et fellesmåltid bestående av bosniske spesialiteter.Ny kunnskap om norske muslimerI mars kom to nye forskningsundersøkelser om norske muslimer.

Den første av disse var IMDis undersøkelse av muslimers diskrimineringserfaringer i Norge. Den viste blant annet at flere muslimer opplever vanskeligheter med å få jobb, leie bolig og flere skjuler sin religiøse identitet. 

I slutten av mars kunngjorde KIFO resultater fra en omfattende spørreundersøkelse og intervjurunde om norske muslimers religiøse og hverdagslige praksis, i tillegg til ulike andre aktuelle saker. Undersøkelsen belyser temaer ved norske muslimer som ikke har vært forsket på tidligere. 

Les mer på STL.noPasser du som fosterforelder?Oslo trenger et mangfold av fosterforeldre.Barne- og familieetaten i Oslo ønsker en bredere rekruttering av fosterhjem og har derfor laget informasjonsfilmer tekstet på både arabisk, engelsk og polsk.

Dette er korte, enkle filmer på drøyt to minutter som opplyser om ulike sider ved det å være fosterforeldre. STL bidrar til å spre disse filmene som et ledd i å virkeliggjøre det mangfoldige og livssynsåpne samfunnet. Se filmene på Oslo kommunes hjemmesider.Barnevern har i flere år stått på agendaen for STL, både i form av en intern arbeidsgruppe (2019) og prosjektet BRO – Barnevern, Religion og oppvekt (2020-2023). STL vil fortsette å bidra med å spre informasjon om Barne- og familiedepartementets kampanje for å rekruttere fosterhjem fra flere ulike miljøer. Mange av våre medlemssamfunn skrev også avtaler med Bufdir (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet) i den anledning.Demokrati + religion + Sørlandet = SantDen 2.-8. mai arrangeres Demokratiuka i Kristiansand. Tros- og livssynssamfunnene i Forum for tro og livssyn Kristiansand (FTL) er selvfølgelig med.

Den 3. mai arrangerer FTL «LGBT+ in Europe» sammen med Kristiansand kommune, Universitetet i Agder og Den Norske Helsingfors komité. 

Den 4. mai arrangeres også MEET-konferansen, «Muslims in Democratic Europe – Participation and Inclusion for all?» på Universitetet i Agder. Konferansen er et samarbeid mellom Universitetet i Agder, FTL, Muslim European Empowerment Programme, Kristiansand kommune og RVTS Sør.

Begge arrangementene er gratis, du kan melde deg på kristiansander.no. Demokratiuka arrangeres årlig i forbindelse med Europakonferansen i Kristiansand på Europadagen 5. mai.STL i media Gravferdsnytt (mars 2023): Tros- og livssynsmangfoldet byr på spennende gravferdsutfordringerNRK TV (29.03.2023): Onsdag – Dagsnytt 18, tro og livssynABC nyheter (26.03.2023): Når norsk forvaltning bidrar til å skrive religionshistorieVårt Land (26.03.2023): «Ingen selvfølge at norske partier skal finansieres av mine eller dine skattepenger heller»Vårt Oslo (25.03.2023) – Også arbeidsgiverne i byen har en jobb å gjøre i kampen mot diskrimineringen av muslimerVårt Land (20.03.2023): Strevar med å få koshermat i fengseletVårt Land (19.03.2023): De skal lede feiring av 1000 års kristendom – her er Toppes toppnavnABC Nyheter (19.03.2023): Samfunnstopper skal lede feiringen av 1000 års kristendomDagsavisen (17.03.2023): Barnevernet og BollywoodKlassekampen (16.03.2023): Feil om STLKlassekampen (09.03.2023): Endring fra oven?Lierposten(09.03.2023): Trond (47) får fornyet tillit som lederDagen (08.03.2023): Vi er ikke tjent med A- og B-lag i Tros- og livssyns-NorgeUtrop (08.03.2023): Én av tre har skjult sin muslimske identitet i fryktVårt Land (05.03.2023): Ny tros- og livssynslov: – Akkurat dette vi vil unngåUiO (03.03.2023): Forstå religion – forstå verden 
error: