CORONAVIRUS – UPDATE

With reference to previous information forwarded on coronavirus, we have to take a difficult decision and have decided to keep our Temple –Shree Mandir close till next guidelines from concerned government authorities.  

We are sure that with God’s Grace we will come out of this third phase of coronavirus.

For more information we are forwarding the following link. You may also visit the FHI website.

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/AlGex3/regjeringen-innfoerer-strengere-coronatiltak-i-hele-viken?fbclid=IwAR3JjujKb_Knspw2j_5hss5uVHAOCFpBMxoZvJY3qUqITDdknxVIhVvNLMQ

Kjære medlemmer og følger,

Vi viser til tidligere informasjon som er sendt om coronavirus. Som de alle fleste har fått seg med at vi er i tredje fase av Coronaviruset. Dette skyldes i hovedsak mutasjon av Coronaviruset.

På grunn av den negative utvikling må vi ta en vanskelig beslutning og har besluttet å holde vårt tempel – Shree Mandir stengt inn til neste retningslinjer fra myndigheter.

 Ta vare på dere og deres familie. Fortsett å spre budskapet av smittevern!

For mer informasjon videresender vi følgende lenke. Dere i tillegg kan besøke FHIs nettsider.

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/AlGex3/regjeringen-innfoerer-strengere-coronatiltak-i-hele-viken?fbclid=IwAR3JjujKb_Knspw2j_5hss5uVHAOCFpBMxoZvJY3qUqITDdknxVIhVvNLMQ  Best regards / Med vennlig hilsen,Surinder JoshiSanatan Mandir Sabha

error: