Nestleder i hindutempelet Sanatan Mandir Sabha formaner alle om å følge norske myndigheters retningslinjer for smittevern

Mohini Kaushik er nestleder i hindutempelet Sanatan Mandir Sabha. Hun formaner alle om å følge norske myndigheters retningslinjer for smittevern.På Folkehelseinstituttets (FHI) nettside ligger det informasjon om koronautbruddet på mange språk:

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/infomateriell/generell-informasjon-koronavirus-pa-flere-sprak/?fbclid=IwAR2VOhbTMCg90yxjZ031cUoABBdgkydMWkK_xvrApUXgugN3sKvmAAXOwuM På FHIs Youtube-kanal finner du også videoer om koronavirus, hjemmekarantene og isolasjon på mange språk:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLuArDsXNEjNLV95bgBpZfijDbZ35buTZy&fbclid=IwAR01CPpmQqhNt3IFlMl0JxilN-GB8oQNgxyFuoIYSmdZ5iyC7dmuwrmGab4&app=desktop

Mohini Kaushik er nestleder i hindutempelet Sanatan Mandir Sabha. Hun formaner alle om å følge norske myndigheters…

Slået op af Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunnMandag den 6. april 2020
error: