Online Prayers

Dear devotees,

Though COVID graph in Norway shows a downward trend, we are not COVID free nation yet. Therefore we request you to take all precautions, not to invite COVID. 

However, there is too much scope for improvement and take 100% precautions & follow Health authority’s instructions. So it is a humble request to you please mask up, observe hand hygiene & social distancing & move out only when it is necessary. 

How bad COVID is, ask those families who have got it. It is a horrible experience. In India patients are in perpetual fear & families in panic. India is experiencing a century’s worse experience.  

The Sanatan Mandir Sabha-Mandir on behalf of you going to perform online prayers on Monday, 10th May from 10:30 AM to 11:45 AM.  

image.png

Kjære medlemmer og tilhengere,

Selv om COVID-grafen i Norge viser en nedadgående trend, er vi ikke COVID-fri nasjon ennå. Derfor ber vi deg ta alle forholdsregler for ikke å invitere COVID. Det er imidlertid for mye forbedringsmuligheter og ta 100 % forholdsregler og følg helsemyndighetens instruksjoner.

Vi ber deg, vennligst bruk munnbind, følg håndhygiene og sosial distansering.

Hvor ille COVID er, spør de familiene som har fått det. Det er en fryktelig opplevelse. I India er pasienter i evig frykt og familier in panikk. India opplever et århundres verre opplevelse.

Sanatan Mandir Sabha-Mandir på vegne av deg skal utføre online-bønner mandag 10. mai fra kl. 10.30 til 11:45.

Please join us via Facebook:https://www.facebook.com/mandir.no/
Best regards,Sanatan Mandir Sabha

error: