STL nyhetsbrev

Nyhetsbrev STLAntisemittismekollokvie i tros- og livssynssamfunnDen 1. juni arrangerer STL kollokvium om antisemittisme på Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret). Kurset er primært for trosopplærere, ungdomsledere, kursholdere og andre som jobber med ungdom i alle typer tros- og livssynsamfunn.

Dette er det første av forhåpentligvis flere kurs som STL besluttet å gjennomføre etter de antisemittiske uttalelsene til den nå avskjedigede imamen i Minhaj ul-Quran moskéen i Drammen.

Arrangementet vil inneholde presentasjoner fra forskere på feltet, panelsamtale og workshop om temaet. Om du ønsker å delta, eller har spørsmål om kurset, ta kontakt på stl@trooglivssyn.no.

Foto: Diana Polekhina/UnsplashSeminar om religiøs ekstremisme i samarbeid med Utøya ASDen 12. -13. mai arrangerer Utøya AS og STL et seminar «Ekstremisme og religion». Seminaret inngår i en samtaleserie som belyser erfaringer med arbeidet mot ekstremisme, samt hva som kan gjøres på ulike samfunnsarenaer for å forebygge ekstremisme. Religions- og livssynslederforum var på Utøya sent i november 2021 for å gi innspill til seminaret, flere av religions- og livssynslederne vil også delta på seminaret. 
 
Seminaret samler nasjonale og internasjonale eksperter, representanter for ulike tros- og livssynssamfunn, forskere, og andre aktører med erfaring fra feltet. Noen av spørsmålene vi stiller er: Hvordan forstår vi ekstremisme i dag? Hvilken rolle har religion i radikaliseringsprosessen og i forebygging? Hva kan vi lære av ulike tros- og livssynssamfunns erfaringer fra møter med ekstremister?
 
Det blir også tid til omvisning og orientering om historien, gjenreisingen etter terrorangrepet og læringsarenaen Utøya er i dag. 

Les mer Utøya.noI denne videoen kan du høre mer om Utøya-senterets arbeid for forebygging av ekstremismeMidler til tiltak rettet mot barn, unge og eldreI januar delte Barne- og familiedepartementet ut ekstramidler som skal brukes på tiltak for barn, unge og andre sårbare grupper. Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, Den norske kirke, Norges Kristne Råd og Muslimsk Dialognettverk  skal dele ut til sammen 9.5 millioner kroner. 

Midlene fordeles i to omganger. 

Den første til generelle aktiviteter i regi av STLs medlemmer og lokale dialoggrupper, for eksempel til å samle folk til aktiviteter igjen etter pandemien.

I andre omgang bevilges det midler til STLs miniuke i Tønsberg september 2022. Fristen for å søke om midler til arrangementer under STLs minuke er 1. juni. Ta kontakt med sekretariatet på stl@trooglivssyn.no, om din organisasjon ønsker å søke. Miniuken er tros- og livssynssamfunnenes signalarrangement under frivillighetens år 2022. 

Midlene til arrangementer i regi av medlemssamfunnene og de lokale dialoggruppene er ferdigbehandlet i april. STL mottok 22 søknader. Blant disse går det midler blant annet til BLIA (Buddha’s Light International Association) speiderklubb, og Bahaisamfunnet i Norge, som planlegger sosiale tiltak for barn og unge, blant andre de som ble husløse i den store blokkbrannen på Fjell i Drammen den 9. mars. 

Les mer om ekstrabevilgningen fra BFD i Vårt Land her.Koronakommisjonens andre rapport nevner ikke religion og livssynDa Koronakommisjonen i mars i fjor lanserte sin første rapport om pandemihåndteringen, ble religion og livssyn viet tre setninger. Da kommisjonen den 26. april i år lanserte rapport nummer to, var religion og livssyn ikke nevnt overhodet. 

Ingrid Rosendorf Joys, generalsekretær i STL, har følgende kommentar til fraværet av religion og livssyn i rapporten: 

– Noen prioriteringer må de gjøre, det skjønner jeg, men jeg opplever det som forstemmende at de ikke nevnte vårt felt. Den juridiske rapporten fra Wiersholm så på tros- og livssynsfriheten, der er det mye godt læringsstoff. Det må inngå i den kollektive lærdommen, sier hun.

Les mer om hva ledere i tros- og livssynssektoren mener om rapporten i dette innlegget i Vårt Land: Koronakommisjonens manglende forståelse

Foto: Josef OttesenIngrid Rosendorf Joys tildeles Ikkevoldsprisen i Martin Luther Kings åndFredag 22. april ble Ikkevoldsprisen 2022 utdelt. Prisen gikk til Ingrid Rosendorf Joys, generalsekretær i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn.

– Det er en stor glede for meg personlig å motta denne prisen, og jeg gjør det på vegne av og i godt fellesskap med alle jeg har jobbet med oppigjennom, i bistanden, i internasjonalt dialogarbeid og ikke minst i vårt felles STL-arbeid, sa Joys i sin takketale.

Prisen deles ut i Martin Luther Kings ånd av Norges Kristne RådOslofjord Folkehøgskole og Det Norske Baptistsamfunn.

Les Joys’ takketale på STL.no,  og les mer om prisen og tildelingen i Vårt Land.Les STLs jubileumsrapport “Om å være tros og livssynsamfunn i Norge”2021 var året vi skulle feire 25-årsjubileet for grunnleggelsen av STL. I den forbindelse ble det skrevet en rapport som skulle lanseres under jubileumsfesten.

Noen fysisk feiring ble det aldri, men rapporten kan du lese her.Møte med nytt likestillings og diskrimineringsombudDen 4. april hadde STL sitt første møte med det nye likestillings- og diskrimineringsombudet, Bjørn Erik Thon.

Samarbeidet med Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) har vært viktig i arbeidet mot diskriminering basert på religion eller livssyn. Bjørn Erik Thon tok over som ombud for Hanne Bjurstrøm i slutten av februar 2022.

STL har jobbet med LDO i flere år. Blant annet har LDO utarbeidet ressursen “Religion og livssyn på arbeidsplassen” som er en veiledningsressurs om rettigheter, plikter, krav og anbefalinger knyttet til religion og livssyn i arbeidslivet. 

STL ser frem til videre samarbeid med det nye Likestillings- og diskrimineringsombudet. og håper på en konstruktiv og gjensidig lærerik dialog fremover.

Foto: LDOMøte med Oslo Rådhus om tros- og livssynsarrangementerSamarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn og Muslimsk Dialognettverk har vært i møte med Oslo kommune. Temaet som ble diskutert var bruk av Rådhusplassen til arrangementer i regi av tros- og livssynssamfunn. 

Fra Oslo kommune deltok Ordfører Marianne Borgen, varaordfører Abdullah Alsabeehg, byråd Omar Samy Gamal, rådhusforvalter Marit Jansen og politisk rådgiver Lena Jensen. MDN var representert ved Imen Hasnaoui og Hossam Belkilani fra Det Islamske Forbundet – Rabita.

Frem til nå har ikke tros- og livssynssamfunn hatt lov til å benytte Rådhusplassen til sine arrangementer. Kommunen har nå endret praksis, og åpner for at også trossamfunn kan søke om å bruke området. Dette gjør at feiringen Id for alle i år blir avholdt på Rådhusplassen. 

STLs generalsekretær, Ingrid Rosendorf Joys, er svært fornøyd med både møtet og den påfølgende regelendringen:

– Vi blir lyttet til og opplever at kommunens ledelse erkjenner at Oslo er en tros- og livssynsmangfoldig by. Det ser vi også nå at er tilfellet ved at kommunen nå snur, og det er svært gledelig at også trossamfunnene i likhet med mange andre kan benytte seg av Oslo Rådhus. 
 Møte med politidirektoratet og oppfordring om å la hatet stå aleneI Norge er det heldigvis kort vei mellom tros- og livssynssamfunnene og det offentlige.

Den 26. april hadde Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn og MDN en samtale med Politidirektoratet om hvordan vi sammen kan arbeide for å unngå at SIANs markeringer blir til gatekamper. STL og MDN møtte en politidirektør som både lytter til tros- og livssynsmiljøene og tar situasjonen alvorlig.

Under en pause i rådsmøtet den 21. april ble styreleder i Muslimsk Dialognettverk (MDN) intervjuet av NRK vedrørende Koran-brenning under ramadan. 

Kobilicas budskap er som tidligere å fortsette å ignorere provokasjonene, og la hatet stå alene.Toppmøte med ToppeTros- og livssynsminister Kjersti Toppe inviterte Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, Norges Kristne Råd, Muslimsk Dialognettverk og Den norske kirke til et møte. Temaet var erfaring med oppstart av aktiviteter igjen etter pandemien.

Det var en velkommen anledning til å snakke om saker som opptar tros- og livssyns-Norge og bli enda bedre kjent med statsråden på vårt felt.Med tro på vaksineSTL har tatt en aktiv rolle i arbeidet med å formidle informasjon mellom tros- og livssynssamfunn og nasjonale myndigheter med ansvar for smittevernstiltak helt siden pandemien nådde Norge.

Det fortsetter vi med også nå når vi ser enden av pandemien. Mange har fortsatt ikke tatt det siste vaksinestikket, vi oppfordrer derfor alle som kan til å ta det tredje og siste stikket. Vaksineoppfordringen er tilgjengelige på mange forskjellige språk, blant annet somali, som i videoen ovenfor. 

Prosjektet “Med tro på vaksine” er støttet av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). Vaksinekampanjen bruker emneknaggen #tadetsistestikk. Dialoggrupper fra hele landet samles i DrammenDen 6.-7. april hadde STL samling for lokale dialoggrupper i Drammen. De to dagene var satt av til henholdsvis strategi og kommunikasjon. STL arrangerer samling for lokale dialoggrupper to ganger i året, og dette var årets første samling. 

Ingrid Rosendorf Joys, generalsekretær i STL, og Arslan Mohammed, fagdirektør for strategi i Husbanken var gjestene på onsdag. Dagen ble avsluttet med “frikirkesafari” og besøk til gurdwaraen, sikh-tempelet, i Lier.

Torsdag var kommunikasjonsansvarlig i STL, Hans Olav Arnesen, og Line Wallenius, informasjonsrådgiver i Humanistene innom for å gi en innføring i sitt kommunikasjonsarbeid.Dialogveteran Ivar Flaten pensjonerer segIvar Flaten er prest i Den norske kirke, og var prest i Fjell Kirke i Drammen fra 2006 frem til han i 2018 ble tilsatt i Kirkelig Dialogsenter Drammen som dialogprest og daglig leder. Flaten har vært en viktig skikkelse i dialogarbeidet, både lokalt i Drammen og nasjonalt.

Han har jobbet med tros- og livssynsdialog i en årrekke. Det er avslutningsgudstjeneste for ham i Fjell kirke, søndag 8. mai kl. 11. 

Vi ønsker Ivar lykke til med en velfortjent pensjonstilværelse!

Her er han omgitt av Niels Fredrik Skarre fra Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn og Erhard Hermansen fra Norges Kristne Råd.STL i mediaVårt Land (28.4.2022): Koronakommisjonens manglende forståelseVårt Land (26.4.2022): Reagerer på koronarapport: Skuffet, overrasket og provosertVårt Land (26.4.2022): Ingenting om tro og livssyn i koronarapportUtrop (21.4.2022): Ikke be om noe jeg ikke kan gi | Ingrid Rosendorf JoysDagen (19.4.2022): Får Ikkevoldsprisen: – En stor æreVårt Land (19.4.2022): Joys får Ikkevoldsprisen for sitt livssynsdiplomatiNorge IDAG (19.4.2022): Hedres for livssynsdiplomatiVårt Land (4.4.2022): Tro og livssyn kan gjøre helsevesenet enda bedreStavanger Aftenblad (2.4.2022): Den vanlige russer kan ikke skyldes for det Putin gjør 
error: