Blog

STL

Nyhetsbrev februar 2023
STLs årskonferanse i 2023 avholdes i mai
I motsetning til de siste årene vil STLs årskonferanse i 2023 arrangeres i mai. De to siste årene har årskonferansene tatt for seg dystre temaer som religioners forhold til autoritære regimer (2021) og religion og krig (2022). I år vil vi ta for oss et mer oppløftende tema: interreligiøs dialog.
 
Årets hovedforeleser er professor Azza Karam, generalsekretær i Religions for Peace. Dette vil være en anledning til å høre mer om denne internasjonale organisasjonen, som STL er blitt medlem av, og lære mer om dialogarbeidet som utgjør selve fundamentet for Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn.

Følg med på STL.no for oppdateringer
Rådet møter livssynsminister Toppe
Rådet har hvert år et møte med statsråden med ansvar for tros- og livssynssektoren, som i dag er barne- og familieminister, Kjersti Toppe.Toppe hadde mye å rose STL for. Hun nevnte blant annet fjorårets ministerturné, hvor hun hadde en rundtur i tros- og livssynssamfunn i Oslo og fikk et innblikk i de ulike tilbudene som finnes for barn og unge.

Ministeren var også svært fornøyd med gjennomføringen av STLs første festival, særlig festivalens høydepunkt, Mangfoldsfesten, som ble muliggjort gjennom midler fra Barne- og familiedepartementet til tiltak for sårbare grupper.
Les mer på STL.no.
STL fasiliterer dialog mellom trossamfunn og skeive organisasjoner
STL organiserer dialogmøter mellom representanter fra henholdsvis skeive organisasjoner og trossamfunn. Målet er at man skal snakke med hverandre i stedet for om hverandre.

Dialogprosjektet er nå i gang og vil fortsette ut 2023. Målet er å bli bedre kjent med hverandre og bygge opp en gjensidig forståelse og respekt.

Det innebærer også en forståelse av hvilke rammer man jobber innenfor og må forholde seg til. Det er for eksempel ikke et mål for dialogarbeidet at trossamfunn skal endre på sin teologi. Målet er å motvirke polarisering og hindre fremveksten av fiendebilder.

Les mer på STL.no.
Trond Enger gjenvalgt som STLs styreleder
Generalsekretær i Human-Etisk Forbund, Trond Enger, er gjenvalgt som STLs styreleder. Enger har vært styreleder siden 2021 og er gjenvalgt for en toårsperiode. 

– Det er mange måter å være norsk på og vi i STL representerer en stor del av det mangfoldet. Vi jobber for dialog på tvers av religioner og livssyn, og for at våre myndigheter tilpasser seg mangfoldet i samfunnet vårt. Jeg er stolt og takknemlig for at de ulike tros- og livssynsamfunnene gir meg tillit til å lede vårt samarbeid i to nye år, sier Trond Enger i en pressemelding på Human.no.

Også Steinar Ims (Den norske kirke) ble gjenvalgt som styremedlem.

Mens noen blir, går andre ut. Generalsekretær i Mellomkirkelig råd, Berit Hagen Agøy ble behørig takket av for sin tid som rådsrepresentant for Den norske kirke. 

Årsmøtet valgte også nye styremedlemmer: Nirmala Eidsgaard (Buddhistforbundet) og Imen Hasnaoui (Muslimsk Dialognettverk).
 
Norsk ahmadiyya myrdet i Pakistan
Søndag den 19. februar ble Rasheed Ahmed, et norsk medlem av Ahmadiyya Muslim Jama’at Norge, skutt og drept i Pakistan.Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) uttrykker vår dypeste medfølelse med Ahmeds familie og pårørende, tros- og livssynssamfunnene i STL står sammen bak parolen #tryggibønn når noen i fellesskapet opplever et angrep.

Les mer på STL.no.
STL ønsker å bidra til enda bedre integrering
Høyre lanserte i januar sitt integreringspolitisk program. Der fant vi mye bra, men det kan bli enda bedre. Vi har gjennomgått programmet og gitt tilbakemelding på flere av punktene. Det kan du lese om på ABC nyheter og i Vårt Land

De fleste av Høyres 100 tiltak i programmet vil på sikt ende opp som forslag i Stortinget. Vi hadde derfor et konstruktivt møte med Høyres integreringspolitiske talsperson, Mari Lønseth, den 23. februar. 
 
STL ønsket ambisjonen om økt tilbud av kurs for religiøse ledere velkomment, og understreket at kursene fungerer best når de ønskes av deltagerne selv, og at det kan gis insentiver, som studiepoeng for kursene og frikjøp fra jobb. Slik tilrettelegging for kompetanseheving bør også gjøres åpent for flere deltagere, som personer i administrative roller i menighetene. 

– Det var et godt og konstruktivt møte. Vi poengterte at når man vektlegger problemet med flerkoneri i en slik grad som programmet deres gjør, uten konkret kunnskap om fenomenets utbredelse, kan det virke mistenkeliggjørende, sier Ingrid Rosendorf Joys, generalsekretær i STL. 
DOTL satser på livssynsbetjening
Therese Skaar ble den 7. februar ansatt som prosjektleder for chaplaincy, også kalt livssynsbetjening, i DOTL og er allerede i full sving.

Chaplaincy-prosjektets visjon er at alle som er tilknyttet en institusjon i Drammen eller Lier som pasient/bruker eller student, får mulighet til å utøve sin tro eller livssyn og får et likeverdig tilbud om samtaletjeneste.

Les mer på DOTL.no.
Arbeidet med livssynssåpent hus i Hovinbyen er i gang
Den 1. februar startet det videre arbeidet med å etablere et livssynsåpent hus i et eksisterende bygg i Hovinbyen i Oslo. 

– Dette prosjektet er en god mulighet for Oslo til å sette seg selv på kartet som en by der tro og livssyn ønskes velkommen i bybildet. Der folk møtes på tvers, tas dialogen ned til grasroten. I tillegg kan et livssynsåpent hus løse noen konkrete utfordringer rundt forsamlings- og seremonilokaler. Dette vil STL Oslo være pådriver for i årene som kommer, sier STL Oslos daglige leder Birgit van der Lans.

Les mer på STL Oslos hjemmeside.
error: